28.7.2009

Tutkijayhteisön sisäiset plagioinnit piilotetaan?

Englanninkielisessä plagiarismikirjallisuudessa erotaan usein opiskelijoiden tekemä plagiointi (student plagiarism) tutkijoiden (erityisesti professoreiden) tekemästä plagioinnista (academic plagiarism). Vaikka plagiointi tekona on aina sama eli toisen henkilön kirjoittaman tekstin luvatonta lainaamista, ero näiden kahden plagiointityypin välille muodostuu teon motiivista. Opiskelija voi plagioida jouduttaakseen opintojaan tai hän voi ylipäänsä ajatella pääsevänsä helpommalla opinnoissa, kun kopioi valmiita tekstejä. Ja joissakin kulttuureissa (esim. joissakin Aasian maissa) opiskelukäytäntöjen kuvataan olevan erilaisia eikä plagiointia määritellä niinkuin länsimaissa. Kun tutkijayhteisön jäsen syyllistyy plagiointiin, kyseessä ei ole tietämättömyys. Teon motiivien on arvailtu juontuvan tekijän valta-asemasta, tekijällä voi esimerkiksi olla kuvitelma opiskelijoiden tai toisten tutkijoiden kirjoittamien tekstien omistajuudesta.

The Guardian julkaisi 18.7.2009 artikkelin otsikolla Is academic plagiarism being hidden? (Piilotetaanko akateeminen plagiarismi?). Artikkelin keskiössä on British Journal of Sociology, yksi maailman johtavista sosiologian alan tieteellisistä julkaisuista. Lehteen tulevat artikkelit käyvät läpi referee-menettelyn, jonka taso joutui kritiikin kohteeksi, kun lehti vuonna 2008 julkaisi Hasmita Ramjin artikkelin. Lehti veti Ramjin artikkelin pois julkaisusta heinäkuussa 2009, koska hänen artikkelinsa todettiin sisältävän huomattavan määrän samaa tekstiä kuin lehdessä Sociology vuonna 1995 julkaistu Miri Songin ja David Parkerin artikkeli. Ramji toimii City University London -yliopistossa yliopistolehtorina (lecturer).

British Journal of Sociology ilmoittaa nettisivuillaan, että Ramjin artikkeli on vedetty pois julkaisusta. Ilmoituksessa ei käytetä sanaa plagionti, sen sijaan Ramjin tekstissä ilmoitetaan olleen "päällekkäisyyksiä" (overlapping) Songin ja Parkerin tekstin kanssa. Ks. ilmoitus täältä.

The Guardian on aiemminkin käsitellyt aihetta, vuonna 2007 julkaistiin artikkeli When plagiarism is academic (Kun akateemiset plagioivat).

Miltä plagiointi näyttää?

What plagiarism looks like? on Michael Leddyn julkaiseman blogikirjoituksen otsikko. Hän on laatinut kuvan plagioinnista. Kuvassa näkyy konkreettisesti miten Bill Meehanin väitöskirja on kopioitu Carl Henry Boeningin pari vuotta aiemmin ilmestyneestä väitöskirjasta. Leddyn sivulle on linkitetty myös plagiaatiksi paljastunut väitöskirja ja plagioiduksi joutunut väitöskirja.

Alkuperäinen vuodelta 1996:

Carl Henry Boening: Faculty Renewal through Sabbatical: an analysis of sabbatical application patterns 1986-1996. University of Alabama, 1996.

Plagiaatti vuodelta 1999:

William A. Meehan: An Analysis of Sabbatical Application Patterns, 1988-1996, at Jacksonville State University. University of Alabama.

Plagioinnin nosti esille Tuscaloosa News lehdessä ilmestynyt artikkeli, jonka Leddy on linkittänyt aiempaan blogikirjoitukseensa Meehanin väitöskirjan sisältämästä plagioinnista.

Bill Meehan on President of the Jacsonville State University.