31.1.2010

Sakkoja Saksassa

Ei plagiointiin vaan yhdenlaiseen vilppiin liittyvä uutinen Saksasta, joka saattaa kiinnostaa julkisen sektorin palveluksessa olevia. Meillä Suomessakin on julkisella sektorilla ohjeistus, jonka mukaan oman työn ohella tehtävään muuhun ansiotyöhön tulee hakea ensisijaiselta työnantajalta sivutoimilupa. Saksassa erään korkeakoulun rehtori unohti ilmoittaa toisesta kuukausipalkastaan ja sakkojahan tästä unohduksesta tuli. Lue asiasta lisää englanniksi Debora Weber-Wulffin blogista German former college president fined tai saksaksi Deboran juttuunsa linkittämästä Frankfurter Rundschaun tekstistä Geldstrafe fur gierigen Prof, jossa kuva kertoo hienosti asian ytimen vaikkei tekstiä ilman käännöskoneen apua (tai sen avulla) ymmärtäisikään-:)

17.1.2010

Plagiointiuutisia Saksasta

Lisäsin blogini sivupalkkiin linkin Debora Weber-Wulffin blogiin Copy, Shake and Paste. Tässä blogissa kerrotaan plagiointiin liittyvistä tapahtumista ja laajemminkin tieteelliseen vilppiin liittyvästä uutisoinnista lähinnä Saksassa. Debora kirjoittaa blogiaan englanniksi, mutta teksteissä on linkkejä myös Saksan sanomalehtien uutisointiin, mikä onkin mukava tapa palauttaa mieleen myös saksan kielen kiemuroita.

10.1.2010

Tieteellisen vilpin käsittelyä Suomessa

Blogini lukijat huomasivat varmaan tekstissäni Fusk och plagiering kommentin, jossa Liisa Räsänen esitteli tieteellistä vilppiä käsittelevät kotisivunsa LiisaRäsänen.info. Linkitin sivut myös Plagiarismi.fi -sivuston kohtaan Tieteellinen vilppi ja esittelenpä sivuston nyt täällä blogissakin sivujen ylläpitäjän omin sanoin, näin Liisa toteaa kirjoituksessaan Salaa ja vähättele – suomalaista suhtautumista tutkimusvilppiin 4.12.2007:

"Yrittäessani saada hyvän tieteellisen käytännon loukkausepäilyn tutkituksi olen törmännyt ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin. Laitan internettiin kopioita kanteluista ja valituksista eri tahoille, jotta lukijat voivat ihmetellä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden sisältöä, virkamiesten ratkaisuja ja niiden perusteluja sekä viisastua kokemuksistani. Tällaiset asiakirjat eivät ole salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Lisäksi vielä, faktoihin perustuva arvostelu henkilön toiminnasta julkisessa tehtävässä tai tieteessä ei ole kunnianloukkausta (Laki rikoslain muuttamisesta 531/2000)."

9.1.2010

Huijauksia

Hyvin onnistuu huijaus rehellisessä Suomessa, kun 23v. mies onnistuu toimimaan terveyskeskuslääkärin työssä ilman alan koulutusta. Iltalehti julkaisi uutisen valelääkärinä työskennelleestä miehestä, ks Iltalehden uutinen, ja juttu on levinnyt nykyaikaisen median toiminnan tapaan eri lehtien sivustoille ja keskustelupalstoille.

Esimerkiksi MTVn uutinen asiasta herätti asiaa irvailevan keskustelun, tässä pari esimerkkiä:

"nyt miekii alotan liäkärin hommat.oon kahtona telkusta kaikkia sairaalasarjoja...." (nimim. dohdori)

"Vuoden ilman lääkärin opintoja....pidetty työtoveri..!? Mihin koulutusta tarvitaan kun se on noin huomaamatonta. Opettajanakin voi toimia miltei kuka vaan joka joutaa hommaa hoitamaan. Onpa joku ollut n. 30 vuotta yhteen putkeen opettajana eikä kukaan ole kysellyt pätevyyttä. Onkohan tämä kuinkakin yleistä näissä valtion ja kuntien hommissa?" (nimim. OHO)

Turun Sanomien keskustelupalstalla on pohdittu esimerkiksi sitä, voiko putkimiehenä tai hitsarina pärjätä ilman koulutusta vai paljastuisiko asia jo ensimmäisenä työpäivänä.

"Jos hitsari, autonasentaja tai sorvari menisi töihin ilman koulutusta niin ei olis töissä kuin viisi minuuttia niin lähtis kuin leppäkeihäs töistä." (nimim. Juuso)

Lääkäriliitto on huijauksen onnistumisesta aivan ällistynyt! Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve on MTVn haastattelussa todennut tapauksen olevan "aivan uskomaton". Pälveen haastatteluun on siterattu muutamia lauseita, jotka voisivat kuvata suomalaista työelämää yleisemminkin:

"Toki jos varoo ottamasta kantaa mihinkään ja ainoastaan kuuntelee sujuvasti, niin voisin kuvitella, että jonkin matkaa pystyy luistelemaan jäämättä kiinni."

"Meillä täällä Suomessa luottamus toisiin ihmisiin on lähtökohtaisesti suuri. Eli jos joku ilmoittaa suorittaneensa tietyt kurssit, niin silloin ei välttämättä pyydetä tuomaan kaikkia todistuksia samantien [...]"

Googlehaulla löytyi muitakin suomalaisia lääkärihuijauksia:

Opiskelija "auttoi lääkeriippuvuuksista kärsiviä", ks. Taloussanomien uutinen vuodelta 2007.

Ja sananvapauden nimissä tässä linkki myös vuoden 2007 valelääkärin omaan blogiin: valelääkäri.

6.1.2010

Korruptiota korkeakoulussa?

Blogissani on linkki tietokantaan Higher Education Corruption Monitor, jonne on koottu eri maissa julkaistuja lehtiartikkeleita korkeakoulumaailman "rappiosta".

Mitä korruptio sitten on? Kielitoimiston sanakirja määrittelee korruption näin:
"korruptio, moraalin yleinen rappeutuminen, vars. lahjottavuus, lahjonta, lahjomisjärjestelmä. Virkakoneistossa vallitseva korruptio."

Keskusrikospoliisin julkaisussa Korruptiotilannekuva 2009 todetaan sivulla 3: "Erääksi korruption ongelmallisimmista muodoista on Suomessa pitkään koettu keskinäisiä palveluksia ilman (välitöntä) rahallista korvausta vaihtavat ”hyvä veli” -verkostot. Verkostot merkitsevät, ettei päätöksiä aina tehdä asiaperustein eli päätöksenteossa ei välttämättä noudateta kaikkia lain vaatimuksia eikä se ole luotettavaa tai ennustettavaa."

Transparency Finland määrittele korruption näin: "Korruptio on vastuullisen aseman väärinkäyttöä oman edun tavoittelemiseksi. Korruptioon liittyy kolme tahoa: henkilö vastuullisessa asemassa, vastuun uskoneet ihmiset sekä lahjoja. Henkilö vastuullisessa asemassa voi olla esimerkiksi poliitikko, virkamies tai yritysjohtaja."

Euroopan komission julkaisemassa kyselytutkimuksessa The attitudes of Europeans towards corruption 27 prosenttia suomalaisista vastaajista piti korruptiota vakavana ongelmana Suomessa, luku oli Euroopan maista toiseksi pienin. Kolmasosa vastaajista uskoi, että korruptiota esiintyy kaikilla hallinnon tasoilla (kuntatasolla, 33%, aluetasolla, 30%, valtion hallinnon tasolla 36%). Tässä vuoden 2007 tilannetta kuvaavassa kyselyssä suomalaisten luottamus hallintoa kohtaan oli kasvanut vuoden 2005 tuloksiin verrattuna. Vuonna 2005 40% suomalaisista uskoi että valtion tasolla esiintyy korruptiota.

3.1.2010

www.plagiarismi.fi

Aloitin Plagiarismi.fi -sivujen laatimisen yli kaksi vuotta sitten, ja sivut avattiin keväällä 2008. Sivuilla on ollut kaksi kävijäpiikkiä: ensimmäinen marraskuussa 2008 sen jälkeen kun Terhi Nevalaisen kirjoittama artikkeli Pääaine: Plagiarismi julkaistiin Sunnuntaisuomalaisessa. Heti seuraavana päivänä eli 17.11.2008 sanomalehti Ilkka julkaisi tekstin Lukiolaiset plagioivat esseitä verkosta järjestelmällisesti. Ilkan julkaisema uutinen levisi STT:n kautta useimpien suomalaisten sanomalehtien ja tv-kanavien nettisivuille.

Toinen kävijäpiikki ajoittui helmikuuhun 2009 heti sen jälkeen, kun A-studiossa esitettiin lyhyt raportti Varastettuja lainoja yliopistossa .

Plagiarismi.fi -sivuilla on vierailtu koko ajan, ja jopa joululomalla 2009 vierailijoita sivuilla on käynyt tasaiseen tahtiin. Olen päivittänyt sivuja huonosti, koskapa alunperin ajattelin että ylläpidän sivuja vain pari vuotta. Tarvetta ja kysyntää tuotteelle näköjään kuitenkin on, joten pidän sivut auki toistaiseksi. Osan näistä blogiteksteistä siirrän jatkossa plagiarismi.fi -sivustolle.

Uusia plagiointitapauksia vuoden 2009 aikana tuotiin tietooni kymmenkunta, mutta edelleen osa plagioinnin kohteeksi joutuneista ei halua asiaa julkaistavan edes nimettömänä. Toinen plagiointitarinatyyppi, joka minulle lähetetyissä kuvauksissa toistuu on opettajan kokemus siitä, miten esille otettu plagiointiepäily peitellään. Näitä tarinoita olen saanut eri puolilta Suomea - kiitos niistä! Kolme tarinaa muistuttaa niin kovasti toisiaan että kirjoitan niistä narratiivisen analyysin avulla yhden tarinan.

2.1.2010

Webinaareja aiheesta plagiointi

Osallistuin syksyllä 2009 ensimmäiseen Suomessa pidettyyn, plagiointia käsitelleeseen seminaariin Plagioinnin tunnistaminen. Seminaari toteutettiin virtuaaliyliopiston verkkokoulutuksena. Seminaarissa esiteltiin suomalaisten yliopistojen kokemuksia sähköisten plagiaatintunnistimien käytöstä. Oulun yliopisto ja Åbo Akademi ovat ottaneet käyttöönsä ruotsalaisen Urkund-ohjelmiston. Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen edustaja esitteli usalaisen Turnitin-ohjelmiston käyttöä.

Åbo Akademi on ilmeisesti ainoa suomalainen korkeakoulu, jossa hallitus on tehnyt päätöksen plagiaatintunnistimen järjestelmällisestä käytöstä opiskelijoiden suoritusten tarkastamisessa. Hallitus päätti 17.9.2009, että Urkundia käytetään kaikkien opintosuoritusten tarkastamisessa tämän vuoden alusta lähtien (Styrelsebeslut om plagiatgranskning med Urkund fr.o.m. 1.1.2010). Henkilöstölle ja opiskelijoille on tarjottu ja tarjotaan edelleen koulutusta Urkundin käytöstä ja siitä on laadittu myös prosessikuvaus. Plagioinnin tunnistaminen -seminaarissa tuotiin esille, että opiskelijat ovat tehneet tästä hallituksen Urkund-päätöksestä valituksen.

Turnitin on maailmalla eniten käytetty sähköinen plagiaatintunnistin. Turnitin -tuotemerkin taustalla ylläpidetään laajaa Plagiarism.org -sivustoa, jossa on tuote-esittelyjen lisäksi plagiointia käsittelevää taustamateriaalia. Sivuston kautta voi myös seurata plagiointia käsitteleviä webinaareja.

Keväällä 2009 järjestetty ensimmäinen webinaari oli otsikoitu: Plagiarism in the Digital Age: Voices from the Front Lines: What’s Happening on College Campuses Today?. Tässä seminaarissa käsiteltiin korkeakouluopiskeluun liittyviä näkökulmia ja plagioinnin yleisyyttä ja ilmenemistä korkeakouluopiskelussa.

Marraskuussa 2009 järjestetyn toisen webinaarin otsikko oli Plagiarism in the Digital Age: Voices from the Front Lines: What’s Happening in High Schools Today?. Tässä seminaarissa tarkasteltiin nuorten lukiotasolla opiskelevien opiskelu- ja kirjoittamiskäytäntöjä.

1.1.2010

Esimerkkejä viittauskäytännöistä

Examples of referencing

Lähteisiin viittaaminen omassa kirjoituksessa on yksi äidinkielen opintoihin kuuluva asia suomalaisen peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa. Korkeakouluilla on omat ohjeensa viittaustyylistä ja tieteellisillä lehdillä omansa. Selailin tuossa syksyn mittaan brittien erilaisia viittauskäytäntöjä ja huomasin ihan mukavia juttuja. Esimerkiksi Yorkin yliopiston sivuilla esitellään viisi erilaista viittauskäytäntöä, Harvard, Chigago, APA, MLA ja Vancouver, ks. University of York, Referencing Styles.

Chigago -tyylin mukaisen viittauskäytännön esimerkkinä on mainittu mielenkiintoinen konferenssijulkaisu-:)
ks. Examples of Chigago Style > Conference paper

Myös kohdassa Harvard Style > Conference Paper kannattaa vilkaista esimerkkinä olevaa konferenssijulkaisua, ja samoin kohdissa MLA Style > Conference paper ja Vancouver Style > Conference paper.

Ja onhan tuo esitelmäni tullut mainituksi esimerkkinä myös kohdassa APA style, jonka mukaan konferenssiesitelmään viitataan näin:

"In-text: (Moore, 2008)
Bibliography:
Moore, E. (2008). The four stages of addressing plagiarism. Unpublished paper presented at Third International Plagiarism Conference. University of Northumbria, Newcastle-Upon-Tyne 23-24 June. Retrieved December 2, 2008, from http://www.plagiarismconference.com/images/conferenceimages/045_P34%20Moore.pdf"


Muun muassa tällaisia viittaamisen esimerkkejä siis esitellään Yorkin yliopiston sivuilla malliksi opiskelijoille ja miksei muillekin kiinnostuneille.