29.2.2012

Plagioinnista Nelosen uutisissa


Helsingin yliopiston suunnitelma ottaa (vihdoin) käyttöön plagioinnintunnistusjärjestelmä ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen, kun Nelosen uutiset selvensi asiaa 27.2. uutislähetyksessään.

Edellisessä blogitekstissäni viittasin blogitekstiin, jossa plagioinnin lisääntyminen kiellettiin, mutta nyt saatiinkin toisenlainen näkökulma asiaan. Uutisiin haastatellut toteavat plagioinnin lisääntyneen niin, että sitä tulee vastaan jopa viikoittain. Kun nyt plagioinnin todettiin lisääntyneen, niin samalla plagioijat tunnistettiin: asialla ovat (tietysti) muualta Suomeen tulleet opiskelijat, ts. ulkomaalaiset. Onko lopputulema siis, että suomalaiset eivät edelleenkään plagioi?22.2.2012

Ei plagiointi ole lisääntynyt...

Näin voi päätellä keskustelusta, jota on käyty Helsingin yliopiston ja Turun Sanomien välillä. Plagiaatintunnistusjärjestelmää HY:ssä pilotoivat ovat päivittäneet blogiinsa tekstin Plagiaatintunnistusjärjestelmän hankinnan syistä Turun Sanomissa. Tekstin mukaan lehtien toimittajat ovat innostuneet kyselemään onko plagiointi lisääntynyt, kun nyt Helsingin yliopistoonkin hankitaan plagiaatintunnistin. Vastaus on rehellinen ei, kun blogitekstissä todetaan että "syyt järjestelmän hankkimiselle löytyvät ohjauksen ajankäyttöön liittyvästä säästöstä sekä opetuksen laadun kansainvälisistä mittareista.  Kaikilla varteenotettavilla korkeakouluilla pitää  olla plagiaatintunnistusjärjestelmä."


Miten on, liekö Turun Sanomien toimittaja täysin vakuuttunut HY:n vakuutteluista. Lehdessä 5.2. 2012 julkaisussa pääkirjoituksessa Luottamus hyvä, kontrolli parempi rohjetaan todeta, että "Suomalaisen koulutusyhteiskunnan Eedeniin on luikerrellut vastenmielinen käärme. Akateemisten oppiarvojen uskottavuutta ovat alkaneet horjuttaa paitsi valelääkärit ja ulkomailta ostetut tohtorintutkinnot myös opinnäytetöihin liittyvä plagiointi."

Kysymys jonkin asian lisääntymisestä tai vähenemisestä on jatkokysynys sille, miten paljon asiaa on ollut aiemmin. Kun nyt kysytään "Onko plagiointi lisääntynyt?" niin kysytäänkö kohta "Onko plagiointi vähentynyt?" Ja unohdetaanko kysyä se peruskysymys: "Kuinka paljon Suomessa plagioidaan?"

21.2.2012

Korkeakouluopettajan turhautuminen
Opettajalehden numerossa 20/2011 ilmestyi Keskustelua -palstalla nimimerkin Epätoivoinen pyristely kirjoittama teksti: "Kaikki valmistuvat amk:ssa". Kirjoittaja tuo esille turhautumisensa siihen, miten ammattikorkeakouluissa pyritään tuottamaan tutkintoja halvalla ja samalla laatu unohtuu. "Halvalla syntyy, kun opetusta on vähän, ei vaadita osaamista, opiskelijan ei tarvitse oppia, kun opettajalla ei ole resursseja kontrolloida osaamista, kaikki vähäiset suoritukset hyväksytään." 

Kirjoittaja mainitsee myös plagioinnin, mutta hyväähän tässä maininnassa on se että ainakaan tässä kuvatussa tapauksessa plagiaattitekstiä ei hyväksytty: "Rahan anto valmistuneista on johtanut siihen, että viis veisataan siitä, osaako amk:sta valmistunut lujuuslaskelmia, yhdyssanoja tai prosenttilaskuja. Taustalla johto painostaa, että kaikkien on valmistuttava. Jos opettaja tiedottaa törkeästä plagioinnista, esimies toteaa opiskelijalle, että ei onnistunut tällä kertaa, yritä uudestaan."

Odotin, että joku olisi Opettajalehden palstalla jatkanut keskustelua korkeakouluopiskelijoilta vaadittavasta osaamisesta ja samalla ehkä kertonut mahdollisesta plagioinnistakin tuon ylämainitun nimimerkin kirjoituksen jälkeen, mutta kun ei niin ei.


20.2.2012

Ruotsissa on, Suomessa ei

Ruotsissa Högskoleverket raportoi vuosittain korkeakoulutuksen piirissä havaitut vilppitapaukset. Vuoden 2010 tilannetta selvittävässä raportissa Disciplinära åtgärder mot studenter. Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 kerrotaan, että yhteensä 750 opiskelijan todettiin syyllistyneen sellaiseen vilppiin, josta opiskelijalle oli seuraamuksia. Vuoteen 2009 verrattuna kasvua oli 48 prosenttia. Suurin yksittäinen vilpin muoto oli plagiointi - mitä se on ollut koko sen ajan, minkä Högskoleverket on asiasta raportoinut. Kun vuonna 2001 plagiointitapauksia raportoitiin 68, vuonna 2010 luku oli 406.

Olen aiemminkin kirjoittanut siitä, miten Ruotsissa korkeakoulutuksen vilppitapaukset raportoidaan ja niitä seurataan (Fusk och plagiering, vuonna 2009). Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö ei asiaa seuraa, eikä asiaa mainita myöskään Korkeakoulujen arviointineuvoston teksteissä. Vertailun vuoksi voisikin miettiä tätä: vuonna 2010 Ruotsin korkeakouluissa oli 406 plagiointitapausta - Suomessa yksi.
(Lukumäärä 1 on siis todettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomuksessa vuodelta 2010, sivulla 2).

- huokaus -